publicitat
  publicitat

Diari de Mollet i Baix Vallès

Dimarts, 22 d'agost de 2017 20:39 h
Avui
29.9 º
H: 46.0 %
4.6 Km/h

racó del professional
publicitat

P. Martínez / Centre Mèdic i Dental Parets||||

Les al·lèrgies en l'actualitat

La prevalença de les malalties al·lèrgiques a nivell mundial no para d'augmentar, i s'estima que entre el 30 i el 40% de la població es troba afectada per alguna d'elles. A Catalunya, les xifres són similars: una de cada quatre persones pateix algun tipus de trastorn al·lèrgic.

 

L'augment de la temperatura i la major contaminació atmosfèrica estan provocant variacions a l'alça en les concentracions atmosfèriques de pòl·lens, el nombre d'insectes i la prevalença de fongs associats a les malalties al·lèrgiques, per la qual cosa és plausible que el nombre i intensitat dels casos s'incrementin en el futur. [+]


lectures 76 lectures Comentaris Cap comentari

Iker Cabezuelo Adame / Asemax||

La reclamació de les despeses de formalització de la hipoteca

Asemax
Asemax

Transcorregut més d’un any des que el Tribunal Suprem va dictar sentència al mes de desembre de 2015 declarant nul·les per abusives aquelles clàusules que en els préstecs hipotecaris imposaven al consumidor les despeses i tributs de la formalització de les hipoteques, cal concloure que la jurisprudència menor ha consolidat l’aplicació d’aquesta doctrina als casos posteriors.

 

Igual que va passar amb les clàusules sòl, aquestes clàusules d’atribució al consumidor de totes les despeses derivades de la concertació i desenvolupament del contracte, poden ser declarades nul·les pels tribunals, entenent l’Alt Tribunal i també els tribunals menors que moltes d’aquestes despeses es produeixen en benefici únicament de l’entitat financera i, malgrat això, es repercuteix, mitjançant una condició general de la contractació, al consumidor. [+]


lectures 67 lectures Comentaris Cap comentari

Esther Molins / Gabinet Psicopedagògic i Mèdic Naturista Esther Molins||

Autoestima = felicitat

Esther Molins
Esther Molins

Ningú no pot emetre un judici més poderós i condicionador respecte de la nostra vàlua com nosaltres mateixos. Tant si ens autoenviem una valoració positiva com si ens n’imprimim una de ben negativa, tenim el mateix poder autocondicionador.

 

Si decidim confiar en nosaltres, podem obrir les portes per connectar-nos amb qui som realment, amb les nostres capacitats més internes i valuoses, de manera que ens facilitarem una evolució positiva.

 

L’autoestima és veure’ns a nosaltres mateixos com a éssers capaços de viure les diferents experiències que ens aporta l’existència, i mereixedors de benestar i felicitat. [+]


lectures 108 lectures Comentaris Cap comentari


publicitat

Salvador Xicola Riulas / Asemax||

Sobre les ‘vacances fiscals’

Asemax
Asemax

Amb l’arribada de les vacances d’estiu són molts els empresaris i autònoms que s’acullen a les comunament denominades ‘vacances fiscals’, és a dir, un període en el qual Hisenda atorga uns dies de cortesia sense notificacions. Així, acollint-nos a aquest sistema podrem evitar sorpreses desagradables quan tornem de les vacances.

 

Cal no oblidar que durant el mes d’agost es poden practicar notificacions, les quals romanen deu dies en la bústia electrònica. Transcorreguts aquests dies ja no es poden visualitzar. [+]


lectures 75 lectures Comentaris Cap comentari

José Ignacio Carnero Sobrado / Asemax||

Pot una empresa evitar la dissolució amb un préstec participatiu?

Asemax
Asemax

Les societats anònimes i limitades es dissoldran quan les seves pèrdues deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del seu capital social tret que aquest s’augmenti o es redueixi en la mesura suficient, i sempre que no sigui procedent sol·licitar la declaració de concurs.

 

Són els administradors socials els que hauran d’escometre les actuacions tendents a restablir l’equilibri sota pena de respondre dels deutes socials que es generin amb posterioritat a la causa de dissolució. [+]


lectures 122 lectures Comentaris Cap comentari

Esther Molins / Gabinet Psicopedagògic i Mèdic Naturista Esther Molins||

Què assenyalen les notes del meu fill?

Esther Molins
Esther Molins

L’arribada de les notes de final de curs hauria de ser un moment en el qual s’acceptés  la informació valuosa que ens transmeten i ens estimulés a prendre decisions adients respecte de com millorar-les, en el cas que indiquin situacions a positivar.

 

Tot i que l’estiu no sigui el millor moment  per exigir un esforç intel·lectual, ja que convida a la dispersió, es tracta d’un temps a aprofitar per tal d’assegurar-se un bon inici per al proper curs. Les vacances d’estiu, o bé una part d’elles, ofereixen la possibilitat de plantejar-se una intervenció psicopedagògica a partir de la qual es faci un diagnòstic respecte de les causes de baix rendiment acadèmic. [+]


lectures 121 lectures Comentaris Cap comentari


publicitat

T.J. Cánovas / Centre dietètic i herboristeria Teresa Pons||

Molèsties que s'agreugen ara

T.J. Cánovas
T.J. Cánovas
Amb la calor moltes persones pateixen inflamació a cames, turmells i peus, dolor, rampes i sensació de pesadesa. És aconsellable no estar gaire estona assegut ni dempeus, fer una mica d’exercici, reduir el consum de sal, prendre poc cafè, poc alcohol i res de fumar. Les cames s’inflen i fan mal, però el que hem de tenir present és que no només la circulació de las cames es veu afectada per la calor.

Sovint els nostres clients es mostren més cansats i no poden mantenir el ritme de treball a la feina. [+]


lectures 141 lectures Comentaris Cap comentari

José Ignacio Carnero Sobrado / Asemax||

Els deutes sobrevinguts ressusciten empreses

Asemax
Asemax
La personalitat jurídica de les societats mercantils no conclou amb la seva liquidació, sinó quan s’esgoten totes les seves relacions jurídiques, mentrestant cal respondre de les obligacions antigues no extingides i de les obligacions sobrevingudes.

Així ho reconeix una recent sentència del Tribunal Suprem en relació a una reclamació presentada per la compradora d’un pis que va exigir la reparació de la instal·lació del sòl de la terrassa cinc anys després d’efectuada la compra, quan l’empresa venedora ja estava dissolta, liquidada i amb l’escriptura d’extinció inscrita en el Registre Mercantil. [+]


lectures 164 lectures Comentaris Cap comentari

José Ignacio Carnero Sobrado / Asemax||

Els defectes de la construcció

Asemax
Asemax
Si ha adquirit un habitatge nou i apareixen desperfectes ha de saber que la Llei d’Ordenació de l’Edificació el protegeix, i que en pot exigir la reparació. El més important és determinar la naturalesa del problema i així poder conèixer quin és el termini legal per reclamar la reparació i qui són els responsables (promotor, constructor, director d’obra, etc.)

Les garanties comencen a ser efectives des del moment en què el constructor lliura l’obra al promotor, i no des que el particular compra l’habitatge. [+]


lectures 160 lectures Comentaris Cap comentari


publicitat

Salvador Xicola Riulas / Asemax||

Reclamació de la plusvàlua si vas vendre casa teva amb pèrdues

Asemax
Asemax
El Tribunal Constitucional ha dictat una Sentència el passat 11 de maig en la qual declara inconstitucionals i nuls determinats articles de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, tot això en relació a la plusvàlua, però únicament en determinats supòsits, que són aquells en els quals s’han produït situacions en les quals no ha existit un increment de valor en la transmissió.

Aquesta sentència segueix la mateixa línia d’una altra anterior del citat Tribunal que es referia al territori foral de Guipuzkoa, si bé aquesta nova Senténcia ja és aplicable a l’àmbit nacional. [+]


lectures 186 lectures Comentaris Cap comentari

Dental Vallès / Centre d'odontologia Dental Vallès||

Et raspalles les dents correctament? Els errors més comuns

Dental Vallès
Dental Vallès
Ens raspallem les dents tres vegades al dia, o almenys això és el que hauria de fer qualsevol persona. No obstant això, no n'hi ha prou amb passar el raspall per les peces dentals, sinó que cal fer-ho bé. Avui volem eliminar els vostres mals hàbits del raspallat dental perquè comenceu a netejar la vostra boca com es mereix. Aquests són els errors més comuns que la majoria de persones comet i que has de corregir:

• Mullar el raspall abans de rentar les dents és un error molt habitual. [+]


lectures 180 lectures Comentaris Cap comentari

José Ignacio Carnero Sobrado / Asemax||

Sancions per no presentar comptes al Registre Mercantil

Asemax
Asemax
Portar una comptabilitat ordenada és un deure els administradors de societats. Així, el dipòsit dels comptes anuals és una obligació de la qual poden derivar oneroses conseqüències. Ens referirem a una d’elles, que està cobrant importància en els últims temps.

I és que s’ha iniciat una campanya d’obertura d’expedients sancionadors a societats que no hagin complert amb l’obligació de dipositar els seus comptes anuals en el Registre Mercantil.

Fins ara aquesta pràctica d’imposar sancions econòmiques era inusual, ja que la principal conseqüència de no dipositar els comptes era la possible derivació de responsabilitat enfront de l’administrador. [+]


lectures 153 lectures Comentaris Cap comentari

Imanol Gómez Rueda / Centre Mèdic i Dental Parets||||

La fisioteràpia esportiva

La fisioteràpia esportiva s’adreça a totes les persones que practiquen esport de manera regular. Els esportistes sotmeten les estructures de l’aparell locomotor a certs riscos, i això comporta que augmentin les possibilitats de lesió.

L’esportista necessita per a un òptim rendiment una recuperació ràpida de les seves lesions, un tractament precís i una valoració contínua del seu estat físic.

El fisioterapeuta treballa per recuperar la funcionalitat de l’esportista com més aviat millor, accelerant els processos biològics de recuperació de la lesió i escurçant el temps de baixa esportiva, limitant el menys possible l’entrenament i amb l’objectiu que es reincorpori a la pràctica esportiva el més ràpidament possible amb les màximes garanties d’èxit i amb el menor risc de reincidències. [+]


lectures 167 lectures Comentaris Cap comentari

Dental Vallès / Centre d'odontologia Dental Vallès||

Llueix somriure amb el nostre blanquejament dental

Dental Vallès
Dental Vallès
El somriure és la nostra carta de presentació davant del món, és un de les característiques externes que més defineix a una persona i és protagonista en tots els nostres àmbits de la vida, a nivell social, personal, laboral... En termes d'estètica dental, tenir un somriure bonic és l'objectiu principal de la majoria de persones que es posen en mans d'un odontòleg. A Dental Vallès comptem amb diferents tractaments que et van a fer lluir una dentadura perfecta, entre ells, avui ens centrem en el blanquejament dental. [+]


lectures 173 lectures Comentaris Cap comentari

José Ignacio Carnero Sobrado / Asemax||

El transportista aeri ha d’advertir de la cancel·lació del vol amb dues setmanes d’antelació; si no, haurà de compensar el passatger

Asemax
Asemax
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en la seva sentència de l’assumpte C-302/16 es pronuncia sobre aquesta qüestió. En el cas resolt pel TJUE, la companyia aèria va advertir de la cancel·lació amb 10 dies d’antelació al passatger particularment, però amb més d’un mes d’antelació li va comunicar a l’agència de viatges. Aquesta no es va responsabilitzar, ja que entén que la comunicació l’ha de realitzar el transportista i no ells, els comercialitzadores.

No obstant això, si el transportista aeri no aconsegueix provar que el passatger ha estat informat de la cancel·lació del seu vol amb més de dues setmanes d’antelació pel que fa a l’hora de sortida prevista, està obligat a pagar la compensació establerta en el reglament. [+]


lectures 164 lectures Comentaris Cap comentari


publicitat

entrevistes Colles de Morats i Torrats

“Ens agradaria tenir més visibilitat per poder arribar a més gent”

Colles de Morats i Torrats Entitats dinamitzadores de la festa majorginyLlegir +


Llegir +


editorials 28.7.2017.
Desembussar la C-17
La presentació d’un seguit de mesures per millorar la capacitat i l’accessibilitat al tram de l’autovia ...


publicitat


Rep els titulars per correu electrònic
   
Avís legal
En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i de la Llei Orgànica de Protecció de Dades us informem que si no desitgeu continuar rebent el nostre butlletí informatiu, us podeu donar de baixa de la nostra base de dades a través d'aquest formulari.logo
una empresa del grup
logo


diari digital associat a
acpg
  • sobre els comentaris
  • Tots els comentaris referents a qualsevol informació apareguda en aquest mitjà digital són únicament i exclusiva responsabilitat de la persona o institució que el realitza, i en cap cas serà responsabilitat del mitjà digital contrapunt.cat.
  • amb el suport de
logo

logo

logo